Landstede Groep

Identiteit

Binnen Landstede Groep - waar het Agnieten College in Wezep onderdeel van uitmaakt - laten we ons in onze onderwijs leiden door een missie. We zeggen daarin een toonaangevende school voor voortgezet onderwijs te willen zijn. In onze keuzes laten we ons leiden door:

Passie
God gaf je gaven en talenten: doe er iets mee! Het Agnieten College Wezep wil jouw gaven en talenten (helpen) ontwikkelen en verplicht zich om het beste voor jou mogelijk te maken. Passie en ambitie zijn daarbij het vertrekpunt. Ons onderwijs daagt je uit eigen ambities te ontdekken en waar te maken. We zijn graag innovatief om er voor te zorgen dat werken en leren bij ons leuk, grensverleggend en uitdagend is.

Waardering
Ieder mens –met sterke en zwakke kanten- is waardevol. De unieke combinatie van voelen, denken en handelen is waard om optimaal ontwikkeld te worden. Daarom bevorderen we dat medewerkers en leerlingen elkaar met respect behandelen.

Verbinding
Onze school is een gemeenschap waarin iedereen elkaar kent. We gebruiken de Bijbel als leidraad voor ons handelen. Zo willen we van waarde zijn voor jouw ontwikkeling als mens, maar ook voor het ontwikkelen van anderen in jouw omgeving.
Vanuit christelijke inspiratie werken wij aan het ontwikkelen van talenten van onze leerlingen en medewerkers. Als instelling willen we van waarde zijn voor onze omgeving en voor jouw ontwikkeling als mens. Daarbij zijn deze waarden leidend voor wat we denken en wat we doen:

- het ontwikkelen van ieders talent
- respect voor de eigenheid van alle mensen
- ontmoeting met elkaar
- aandacht voor zingeving
- verantwoordelijkheid; voor jezelf, de ander en de samenleving

 

Contact

Ons telefoonnummer: 088 8507570
Ons e-mailadres: wezep@agnietencollege.nl

Ons bezoekadres:
Agnieten College Wezep
Noordsingel 70
8091 WD Wezep

Postadres:
Postbus 41
8090 AA Wezep

Klik hier voor de routebeschrijving

Stel je vraag