Landstede Groep

Les met de iPad

Op het Agnieten College gebruiken we de iPad bij het leren. Zo kun je de leerstof op je eigen manier en in je eigen tempo doornemen.

Waar mogelijk vragen we onze leerlingen in de onderbouw om een iPad mee naar school te nemen. De iPad gebruiken we om de lesstof – bij vakken en projecten – op verschillende manieren aan te bieden. Denk aan films, animaties en grafische inhoud (plaatjes en tekeningen). We hebben de expertise in huis om leerlingen bij technische problemen met een iPad in de klas te ondersteunen.

Als school willen en kunnen we de aanschaf van een iPad niet verplichten. Daarom kijken we graag mee naar mogelijkheden om het gebruik van een iPad voor elke leerling mogelijk te maken:

  • Tegemoetkoming
    Gemeenten bieden een ‘scholierenregeling’ aan. Deze is bedoeld voor een tegemoetkoming in diverse schoolkosten. Informatie hierover vindt u op de website van uw gemeente; zoek hiervoor op ‘scholierenregeling’. In de gemeente Oldebroek e.o. is dit de ‘Stichting Leergeld’, (leergeldnoordveluwe.nl). In iedere gemeente is er een dergelijke stichting met hiervoor een eigen benaming.
  • Termijnen
    U kunt een iPad via school in termijnen te betalen. U bent dan wel verplicht om de hoes én verzekering erbij af te nemen.
  • Leen-iPad
    Als bovenstaande mogelijkheden geen oplossing zijn, kunt u een iPad van school lenen. Wilt u hier gebruik van maken, neem dan contact op via info@agnietencollegewezep.nl en vraag naar de mogelijkheden van een leen-iPad.

 

 

Contact

Telefoonnummer
088-850 75 70

E-mailadres
wezep@agnietencollege.nl

Meer over de bereikbaarheid in de zomervakantie leest u hier. 

Adres
Agnieten College Wezep
Noordsingel 70
8091 WD Wezep

Stel je vraag