Landstede Groep

vmbo

De opleidingen in het vmbo duren vier jaar. Er zijn vier leerwegen binnen het vmbo. Deze leerwegen passen bij de verschillende manieren waarop leerlingen leren.

De vier leerwegen zijn:

• theoretische leerweg (tl)
• gemengde leerweg (gl)
• kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
• basisberoepsgerichte leerweg (bbl)

In alle leerwegen kan leerwegondersteuning (lwoo) geboden worden, mits aan de daarvoor gestelde criteria wordt voldaan.

Doe je vmbo-bbl of -kbl, dan kun je de leerjaren 1 en 2 volgen op het Agnieten College Wezep. Leerlingen die vmbo-gl of -tl volgen, kunnen het onderwijs op onze school met een diploma afsluiten. 

Voorbereiding op de toekomst
Op het vmbo bereiden we jou voor op de mogelijkheden die het mbo biedt. We leren je stap voor stap om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de manier van leren en werken. Dit doen we onder andere door het gebruik van studiewijzers en studieplanners. Ook ga je op stage en bezoek je ROC's, zodat jij je goed kunt oriënteren op het mbo en de arbeidsmarkt.

In klas 4 bouw je een eigen examendossier op. Daarin staan je cijfers en welke opdrachten zijn uitgevoerd en welke vaardigheden zijn opgedaan. Dit dossier wordt gebruikt bij de start op het mbo.

Contact

Ons telefoonnummer: 088 8507570
Ons e-mailadres: wezep@agnietencollege.nl

Ons bezoekadres:
Agnieten College Wezep
Noordsingel 70
8091 WD Wezep

Postadres:
Postbus 41
8090 AA Wezep

Klik hier voor de routebeschrijving

Stel je vraag