Landstede Groep

Schoolkosten

Als school worden we door de overheid bekostigd. Maar er zijn activiteiten en faciliteiten die vanuit deze bekostiging niet gerealiseerd kunnen worden. Daarom vragen we jaarlijks aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage.
Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u hierover een brief met een specificatie van de vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar.
Dit bedrag is na instemming van de oudergeleding uit de medezeggenschapsraad vastgesteld.

Contact

Telefoonnummer
088-850 75 70

E-mailadres
wezep@agnietencollege.nl

Meer over de bereikbaarheid in de zomervakantie leest u hier. 

Adres
Agnieten College Wezep
Noordsingel 70
8091 WD Wezep

Stel je vraag