Landstede Groep

Kwaliteit en resultaten

Je krijgt op het Agnieten College kwalitatief onderwijs. Elke dag staan al onze medewerkers voor jou klaar. Dat ons onderwijs ook echt goed is, zie je bijvoorbeeld terug in de hoge slagingspercentages van vmbo-gl en vmbo-tl. Het afgelopen jaar was het slagingspercentage 100%! Ook zorgen we voor een goede doorstroom vanaf vmbo-bb/kb, havo en vwo naar onze partnerscholen binnen Landstede Groep.

Als school stellen willen wij de kwaliteit van ons onderwijs meten. Dit doen wij met verschillende onderzoeken en op basis van het oordeel van de onderwijsinspectie. De afgelopen jaren hebben wij zeer goede beoordelingen van de inspectie gekregen.

Tevredenheid ouders en leerlingen

Naast deze beoordelingen vinden wij het ook belangrijk wat leerlingen en ouders van het onderwijs op het Agnieten College vinden. Regelmatig vinden er dan ook tevredenheidsonderzoeken plaats. Uit deze onderzoeken is gebleken dat ouders en leerlingen erg tevreden zijn over de school. Door al deze feedback kunnen we het onderwijs verder ontwikkelen en verbeteren en bereiden we jou nog beter voor op de toekomst!

Scholen op de kaart

Wil je het Agnieten College vergelijken met andere scholen? Neem dan een kijkje op www.scholenopdekaart.nl

Contact

Telefoonnummer
088-850 75 70

E-mailadres
wezep@agnietencollege.nl

Meer over de bereikbaarheid in de zomervakantie leest u hier. 

Adres
Agnieten College Wezep
Noordsingel 70
8091 WD Wezep

Stel je vraag