Landstede Groep

havo

De havo-opleiding duurt 5 jaar. De havo leidt op voor de verschillende vormen van hoger beroepsonderwijs (hbo). Leerlingen die een havo-diploma op zak hebben, kunnen ook doorstromen naar het mbo of het mbo+ (een verkorte route door het mbo in 2 tot 3 jaar).

Met een havo-diploma is een leerling ook toelaatbaar tot atheneum-5 en kan dan eventueel op termijn een vwo-diploma halen.

Op het Agnieten College Wezep kunnen leerlingen de leerjaren 1 t/m 3 havo volgen. Daarna vervolgen ze hun opleiding op een andere school naar keuze.

In het vierde leerjaar hebben de leerlingen gekozen voor een profiel (profieldeel). Daarnaast hebben ze vakken uit het gemeenschappelijke, aangevuld met vakken uit het vrije deel. De profielen zijn:

- cultuur en maatschappij
- economie en maatschappij
- natuur en gezondheid
- natuur en techniek

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 8507570
Ons e-mailadres: wezep@agnietencollege.nl

Ons bezoekadres:
Agnieten College Wezep
Noordsingel 70
8091 WD Wezep

Postadres:
Postbus 41
8090 AA Wezep