Landstede Groep

begeleiding op maat

1. Mentoraat
Elke leerling heeft een mentor. Hij is het aanspreekpunt voor de leerling en voor de ouders. Elke leerling is uniek qua het omgaan met zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. Dit zijn vaardigheden die vaak nog niet voldoende zijn ontwikkeld en die leerlingen nog moeten worden aangeleerd. Om dit proces optimaal te begeleiden krijgt elke leerling op onze school een eigen persoonlijke mentor. De mentor houdt het welbevinden en de resultaten van het kind in de gaten. Hij kan helpen bij problemen of weet de juiste hulp te vinden. De persoonlijk mentor blijft, waar mogelijk, gedurende de gehele schoolperiode op het Agnieten College Wezep dezelfde persoon. De mentor begeleidt het kind ook bij het maken van keuzes. Hij is de spil in de begeleiding van de leerling op school. De mentor ondersteunt en begeleidt de leerling ook bij het kiezen van een vakkenpakket en bij het kiezen van een passende school of vervolgopleiding. Ouders/verzorgers worden in dit proces betrokken en gestimuleerd over deze keuzes met hun kind te spreken.

2. Counseling
De counselor is een leerlingbegeleider, een hulpverlener die leerlingen kan helpen die in moeilijkheden zijn geraakt. De counselor werkt vaak samen met hulpverleners van buiten de school, zoals de maatschappelijk werker of de straathoekwerker. Ook de counselor is een vertrouwenspersoon.

4. Studiebegeleiding
Studiebegeleiding wordt gegeven aan leerlingen die hulp of ondersteuning nodig hebben bij het plannen, maken, leren of organiseren van hun huiswerk. Samen met de docent worden er tips en trucs besproken om tot een beter leerresultaat te komen. Wij bieden dit in kleine groepjes of individueel aan.

5. Huiswerkbegeleiding
Voor de leerling die graag op school in alle rust zijn huiswerk wil maken, bestaat er een huiswerkklas. In dit lokaal kunnen leerlingen onder begeleiding hun huiswerk maken en leren. Dit kan op eigen initiatief van de leerling, maar wanneer nodig kunnen leerlingen ook geadviseerd worden op school hun huiswerk te maken.

6. Remedial teaching
De Remedial teacher helpt leerlingen die structureel problemen hebben met taal of rekenen. Dat kunnen kinderen zijn met dyslexie, problemen met spelling, leesvaardigheid of rekenen. Er wordt extra hulp aangeboden bij Nederlands, Engels en rekenen in een kleine groep of individueel.

In alle eerste klassen wordt aan het begin van het jaar een aantal toetsen afgenomen om inzicht te krijgen in de taal- en rekenvaardigheid. Aan de hand van de uitslag van deze toetsen worden leerlingen uitgenodigd voor extra spellinglessen om eventuele achterstanden weg te werken. In de loop van het jaar zal de toets nog een keer afgenomen worden. De uitslagen worden vergeleken met de eerdere resultaten. Is de vooruitgang onvoldoende dan kan in overleg met de ouders onze orthopedagoog ingeschakeld worden. We kunnen dan verder onderzoek doen naar bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie.

7. Lokaal 24b ( Passend onderwijs )

We hebben een speciaal lokaal ingericht voor kinderen die op sommige momenten even meer ruimte voor zichzelf nodig hebben, of die op verschillende momenten in de week behoefte hebben aan extra begeleiding. 

8. Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersonen zijn er voor de leerlingen als ze onderwerpen willen bespreken, die ze niet met anderen willen of kunnen bespreken. Alles is bespreekbaar en de informatie zal vertrouwelijk behandeld worden. De gesprekken kunnen gaan over discriminatie, racisme, pesten of geweld, maar ook over seksualiteit, seksueel misbruik, een ongewenste zwangerschap of je eerste zoen.

9. Faalangstreductietraining
Faalangst is angst om fouten te maken, te falen. Leerlingen met faalangst voelen vaak grote druk om te presteren. Dit kan verholpen worden door een training. Er wordt geleerd hoe om te gaan met spanning en angst in een faalangstreductietraining.

10. Sociale vaardigheidstraining
Sociale vaardigheden (sova) zijn erg belangrijk in het leven. Deze training wordt aangeboden aan leerlingen die onzeker of verlegen overkomen. Zij vinden het moeilijk om vrienden te maken, weten niet hoe ze een gesprekje moeten beginnen en kunnen moeilijk ‘nee’ zeggen. Er wordt geleerd in een klein groepje om iemand bv recht in de ogen te kijken en om op een goede manier voor je mening uit te komen.

 

 

Contact

Ons telefoonnummer: 088 8507570
Ons e-mailadres: wezep@agnietencollege.nl

Ons bezoekadres:
Agnieten College Wezep
Noordsingel 70
8091 WD Wezep

Postadres:
Postbus 41
8090 AA Wezep

Klik hier voor de routebeschrijving

Stel je vraag