Landstede Groep

Begeleiding op maat

Mentor

Bij ons op school krijg je een persoonlijke mentor. De mentor is er voor jou en is ook voor je ouder(s)/verzorger(s) de contactpersoon vanuit school. Hij of zij helpt je bij het leren van vaardigheden als zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. Ook houdt de mentor in de gaten hoe het met jou en je resultaten gaat.

Zijn er problemen? De mentor helpt je of weet de juiste hulp te vinden en begeleidt je ook bij het maken van keuzes. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een vakkenpakket en een passende school of vervolgopleiding. Je ouder(s)/verzorger(s) worden hier ook bij betrokken. Tijdens je schoolperiode op het Agnieten College houd je zoveel mogelijk dezelfde mentor.

Counselor

De counselor is een leerlingbegeleider, een hulpverlener die je kan helpen als je problemen hebt. De counselor werkt vaak samen met hulpverleners van buiten de school, zoals de maatschappelijk werker of de straathoekwerker. Ook is de counselor een vertrouwenspersoon.

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding krijg je als je hulp nodig hebt bij het plannen, maken, leren of organiseren van je huiswerk. Samen met je docent bespreek je tips en trucs om je resultaten te verbeteren. Studiebegeleiding krijg je in een kleine groep of één-op-één.

Huiswerkbegeleiding

Wil je graag op school in alle rust je huiswerk maken, dan is er een huiswerkklas. In dit lokaal kun je onder begeleiding je huiswerk maken en leren. Je kunt hier zelf voor kiezen, maar het kan ook zijn dat je docent adviseert om op school je huiswerk te maken.

Remediale hulp

Heb je structureel problemen met taal of rekenen? Heb je bijvoorbeeld dyslexie of vind je spellen en lezen lastig? Dan kan de remedial teacher je helpen. De extra hulp kun je krijgen bij Nederlands, Engels en rekenen. Dit gebeurt in een kleine groep of één-op-één.

In klas 1 doe je een aantal toetsen waardoor we kunnen zien hoe goed jij bent in taal en rekenen. Als het nodig is, krijg je extra spellingslessen. Verder in het jaar doe je de toets nog een keer. Ben je nog niet genoeg vooruitgegaan, dan kan de orthopedagoog van school kijken waardoor dat komt. We onderzoeken dan bijvoorbeeld of je dyslexie of dyscalculie hebt. Dit doen we altijd in overleg met je ouder(s)/verzorger(s).

Lokaal 24b (passend onderwijs)

Heb je af en toe wat meer ruimte voor jezelf nodig? Of heb je op verschillende momenten in de week behoefte hebben aan extra begeleiding? Dan kun je terecht in een speciaal lokaal: Lokaal 24b.

Vertrouwenspersoon

Zijn er onderwerpen waarover jij (en je ouder(s)/verzorger(s)) in vertrouwen met iemand willen spreken? Heb je bijvoorbeeld te maken met discriminatie, racisme, pesten of geweld? Dan kun je een vertrouwenspersoon bellen of mailen. Ook vragen over seksualiteit, seksueel misbruik, een ongewenste zwangerschap of je eerste zoen kun je stellen aan de vertrouwenspersoon. Alles is bespreekbaar en wordt vertrouwelijk behandeld.

Training faalangstreductie

Faalangst is angst om fouten te maken, te falen. Als je faalangst hebt voel je vaak grote druk om te presteren. Dit kun je veranderen met een training. Tijdens een training leer je hoe je om moet gaan met spanning en angst.

Training sociale vaardigheid

Ben je onzeker of kom je verlegen over op anderen? Vind je het moeilijk om vrienden te maken, weet je niet hoe je een gesprekje moet beginnen en kun je moeilijk ‘nee’ zeggen? Tijdens een training leer je al deze belangrijke vaardigheden. In een kleine groep leer je bijvoorbeeld om iemand recht in de ogen te kijken. Ook leer je om op een goede manier voor je mening uit te komen.

Contact

Telefoonnummer
088-850 75 70

E-mailadres
wezep@agnietencollege.nl

Meer over de bereikbaarheid in de zomervakantie leest u hier. 

Adres
Agnieten College Wezep
Noordsingel 70
8091 WD Wezep

Stel je vraag