Landstede Groep

vmbo

De opleidingen in het vmbo duren vier jaar. Ze bereiden leerlingen voor op tal van mogelijkheden die het mbo te bieden heeft.

We leren leerlingen stap voor stap meer verantwoordelijk te dragen voor hun manier van leren en werken. Er wordt gebruik gemaakt van studiewijzers en studieplanners. Stages en bezoeken aan roc’s zijn goede manieren om leerlingen zich te laten oriënteren op het mbo en de arbeidsmarkt.

In klas 4 bouwen leerlingen een eigen examendossier op. Daarin staan hun cijfers en staat welke opdrachten zijn uitgevoerd en welke vaardigheden zijn opgedaan. Dit dossier wordt gebruikt bij de entree in het mbo.

Keuzes
Er zijn vier leerwegen binnen het vmbo. Deze leerwegen passen bij de verschillende manieren waarop kinderen leren. De vier leerwegen zijn

• theoretische leerweg (tl)
• gemengde leerweg (gl)
• kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
• basisberoepsgerichte leerweg (bbl)

In alle leerwegen kan leerwegondersteuning (lwoo) geboden worden mits aan de daarvoor gestelde criteria wordt voldaan.

Leerlingen die vmbo-bbl of -kbl volgen kunnen leerjaren 1 en 2 volgen in Wezep. Leerlingen die vmbo-gl of -tl volgen kunnen hun onderwijs in Wezep met een diploma afsluiten. 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 8507570
Ons e-mailadres: wezep@agnietencollege.nl

Ons bezoekadres:
Agnieten College Wezep
Noordsingel 70
8091 WD Wezep

Postadres:
Postbus 41
8090 AA Wezep