Landstede Groep

'Cruijff nam toch ook geen penalty's'

17-07-2018

Onderwijs op maat aanbieden aan leerlingen. Oftewel, beter inspelen op de individuele behoeften en persoonlijke talenten van kinderen. Het raakt steeds meer in zwang, maar gemeengoed is het nog allerminst in onderwijzend Nederland. De ontwikkelingen kunnen het Agnieten College in Wezep echter niet snel genoeg gaan. Zij tonen zich voorlopers van het leveren van onderwijs op maat.

De cijfers van het Agnieten College klinken als een klok: 48 leerlingen van diverse leerniveaus van de school voor voortgezet onderwijs in Wezep, behaalden dit schooljaar maar liefst 78 pluscertificaten. Het betekent dat de kinderen bepaalde vakken waarin zij erg goed zijn, op een hoger niveau hebben gevolgd en succesvol afgerond, dan het feitelijke niveau waarop zij op school zitten. Vmbo'ers theoretische leerweg die enkele vakken op havo-niveau doen, of havo-leerlingen die bepaalde vakken op vwo-niveau volgen.

Het is een vorm van onderwijs die beter aansluit bij de individuele kwaliteiten van leerlingen, dan de meer traditionele vormen waarbij iedereen gemiddeld genomen ongeveer maar aan dezelfde eisen moet zien te voldoen. Locatieleider Ard de Graaf duidt het met een treffende vergelijking:  "Johan Cruijff nam geen penalty's. Maar is er ooit iemand geweest die Cruijff daarop heeft afgerekend? Welnee. Mensen worden gewaardeerd om de dingen waar ze goed in zijn. Zo gaat het bij ons op school ook. Leerlingen doen vooral wat ze leuk vinden en waar ze dus ook goed in zijn. Natuurlijk moeten er bepaalde basisvaardigheden en basiskennis worden bijgebracht, maar doen wat leuk is en je interesse heeft, is toch veel zinvoller en efficiënter dan altijd maar zwoegen om van een 4,5 een 5 te maken?''

Hoe logisch is het om te verwachten dat leerlingen alle vakken even goed beheersen? De vraag stellen is 'm beantwoorden, constateert De Graaf. Het neemt niet weg dat hij in Nederland met zijn school nog altijd ruim voor de muziek uit paradeert. Met pluscertificaten kan een havist nog niet naar een universiteit, net zomin als een vmbo'er met pluscertificaten naar het hbo kan. "Nee, vervolgstudies erkennen de pluscertificaten niet. Universiteiten moeten vragen om een geldig vwo-diploma. Het systeem in Nederland is nog niet zover en het kan nog wel vijf jaar duren voordat dat is veranderd. Echter, wij laten ons niet stoppen door het systeem. Het is rigide, zeker voor kinderen die het in zich hebben om hoger te reiken dan de eenzijdige route die ooit in groep acht voor hem of haar is uitgezet. In groep acht kun je doorgaans toch nog helemaal niet zeggen op welk niveau een kind uiteindelijk gaat eindigen?''

De leerlingen die zich dit jaar met succes op plusvakken hebben gestort, zijn unaniem positief over de mogelijkheid om zich in sommige vakken op een hoger niveau te bekwamen. "Of we niet als nerds of studiebollen worden bestempeld? Helemaal niet'', meldt Sofanit Mesele. "Ze zijn juist blij voor ons dat we die certificaten hebben gehaald.'' Ook van groepjesvorming is geen sprake, zegt Seth Junte: "Nooit iets van gemerkt. Op de basisschool zaten we ook al in gemengde leeftijdsgroepen, dus dat is hier ook geen probleem.'' Het advies van de 'plussers' aan andere leerlingen is dan ook eensluidend: "Altijd proberen als je de kans krijgt iets op een hoger niveau te doen. Want ook als het niet mocht lukken, blijf je gewoon in dezelfde klas en kun je gewoon doorgaan op je eigen niveau.''

Seth Junte (14) uit Wezep, 2 havo
"Ik heb pluscertificaten op vwo-niveau gehaald voor nask (6,1), wiskunde (7,8) en biologie (7,6). M'n talen zijn iets minder goed, dus ik overweeg niet om over te stappen naar 3 vwo. Ik denk dat vwo door mijn mindere vakken toch te moeilijk voor mij wordt. Uiteindelijk wil ik voor tachtig procent zeker architect worden, dus dan heb ik er baat bij om nu al vakken op een hoger niveau te doen, als ik later naar een vervolgopleiding ga.''

Jurgen van der Leest (13) uit Wezep, 1 havo
"Vijf vakken heb ik op vwo-niveau gehaald: aardrijkskunde (7,8), wiskunde (6,8), geschiedenis (6,8), Engels (6,5) en Duits (7,5). Ja, misschien kan ik beter vwo gaan doen inderdaad. Dat is uiteindelijk ook wel de bedoeling. Mijn uitgangspunt en dat van mijn mentor is dat ik binnen drie jaar alles op vwo-niveau haal en dat ik daar dan doorga. Ik wil voor negentig procent zeker dierenarts worden, dus vwo heb ik straks zeker nodig.''

Sofanit Mesele (13) uit Wezep, 1 vmbo tl
"Voor Frans (9,1) en Engels (8,2) heb ik pluscertificaten gehaald op havo-niveau. Ik wil later graag iets met rechten gaan doen, advocaat ofzo. Dat weet ik voor 95 procent zeker. Dan heb ik wel havo of vwo nodig voor een vervolgopleiding. Voor volgend jaar wil ik misschien proberen nog twee vakken op havo-niveau te toen. Biologie en nog een vak, welk vak weet ik nog niet.''

Demi Bovendorp (13) uit Wezep, 2 vmbo kader
"De vakken Duits (7,7), Engels (7,6), Nederlands (7,4) en wiskunde (7,6) heb ik op vmbo tl-niveau gedaan. Verder heb ik ook geen tekorten. Ik ga volgend schooljaar verder op het Thorbecke in Zwolle, gemengde leerweg vmbo tl en vmbo praktijk. Ik weet voor 95 procent zeker dat ik iets met kinderen wil gaan doen later; pedagogische medewerker ofzo, waarschijnlijk in het onderwijs.''

Bron: De Stentor
Fotografie: Vakfoto Van Der Beek

Contact

Ons telefoonnummer: 088 8507570
Ons e-mailadres: wezep@agnietencollege.nl

Ons bezoekadres:
Agnieten College Wezep
Noordsingel 70
8091 WD Wezep

Postadres:
Postbus 41
8090 AA Wezep

Klik hier voor de routebeschrijving

Stel je vraag